Jobbajobba Design är en designbyrå med ambition att skapa kommunikation som berör och genererar både uppmärksamhet, effekt och bättre resultat. Med stor förståelse för våra uppdragsgivares verklighet för att hitta optimala angreppssätt för varje uppgift. Vi ser alla uppdrag som unika och hanterar dem därefter.

Bra kommunikation bygger på förståelse för uppdragsgivares situation, dess behov, möjliga framtida scenarion och kunskaper om både primära, sekundära och andra potentiellt konkurrerande verksamheter. Bra kommunikation genererar anhängare, höjer personalens motivation och underlättar beslutsprocessen för konsumenterna. Bra kommunikation lönar sig.

Bra kommunikation bygger även på förståelse för vår tid. Och idag, när information sprids i en hastighet som är svår att hitta ord för, gäller det att se till att hänga med som aldrig förr. I och med ständiga teknologiutvecklingen har vi blivit mycket snabbare på ta emot information, att både värdera och döma den, snabbare på att snappa upp det som tilltalar oss och snabbare på att agera.

Och ännu många gånger snabbare ska det bli. Ännu mera digitalt och ännu mera delat. Och det kommer att resultera i många nya vanor, beteenden, behov och förväntningar på kommunikationen.

Du vill vara med.

Låt oss börja med ett förutsättningslöst och kostnadsfritt möte med högt i tak för att se hur vi skulle hjälpa er att bli bättre på att nå fram med era produkter och tjänster.

Du är mer än välkommen att höra av dig.

 

 

Share